ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ รุ่น Pixel CO2 ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

thThai