เครื่องเลเซอร์ Q-Switched สำหรับลบรอยสัก รักษาเส้นเลือด เม็ดสี รุ่น ALMA-Q

เป็นเลเซอร์ที่ประกอบไปด้วย 3 โหมดในเครื่องเดียว ได้แก่ Q-switched mode, Quasi Long Pulse mode และ Long Pulse mode ตัวเครื่องออกแบบมาให้มี Double Pulse Technology ทำให้พลังงานที่ใช้ในการรักษาปล่อยออกมาสูงสุดถึง 2000 มิลลิจูล และมี Handpiece ที่สามารถปรับระดับความลึกในการปล่อยของแสงเลเซอร์ได้ เป็นการรักษาที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยังใช้ได้กับทุกระดับสีผิว

              เครื่อง Alma Q มีหลายความยาวคลื่น ได้แก่ 1064 นาโนเมตร 532 นาโนเมตร 585 นาโนเมตร และ 650 นาโนเมตร ทำให้คลอบคลุมทุกการรักษาทั้งรอยดำ รอยสัก รักษาเส้นเลือดที่ผิดปกติ และฟื้นฟูสภาพผิว ซึ่งในแต่ละ Handpiece สามารถทำการรักษาได้ดังต่อไปนี้

Pixel

สามารถปรับขนาด Spot size ได้ตั้งแต่ 1 – 7 มิลลิเมตร ใช้สำหรับรักษารอยดำ รอยสัก และรักษาเส้นเลือดที่ผิดปกติ

Collimated

มีขนาด Spot size ที่ใหญ่ขึ้นเป็น 8 มิลลิเมตร ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ใช้สำหรับรักษารอยดำ รอยสัก และ  รักษาเส้นเลือดที่ผิดปกติ

Fractional

มีขนาด Spot size 7×7 spots สามารถปรับระดับความลึกได้ถึง 5 ระดับ ใช้ทำการฟื้นฟูสภาพผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด ริ้วรอย และความหย่อนคล้อย

HomoGenius

มีขนาด Spot size 3×3 mm และ 5×5 mm โดยพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม ทำให้คลอบคลุมพื้นที่การรักษา รวมถึงรอยสักที่มีขนาดใหญ่

thThai