ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิชัย หงษ์จารุ สำหรับการเปิดคลินิกใหม่ “Dr.Wichai Clinic”

ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิชัย  หงษ์จารุ สำหรับการเปิดคลินิกใหม่ “Dr.Wichai Clinic”

ร่วมแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิง ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน สำหรับการเปิดคลินิกใหม่ Daffodils Plastic Surgery & Rejuvenation Center

Dr. Lehavit Akerman มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่อง Harmony XL Pro ที่บริษัท เพรสซิเดนท์โกลบอลเมดิคอล จำกัด

Dr. Lehavit Akerman มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่อง Harmony XL Pro ที่บริษัท เพรสซิเดนท์โกลบอลเมดิคอล จำกัด

Dr. Lehavit Akerman มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่อง Harmony XL Pro ที่บริษัท เพรสซิเดนท์โกลบอลเมดิคอล จำกัด

Mr. Lior Dayan ซีอีโอ, Mr. Alex Kleiman ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และ Mr. Alon Tzionit ผู้อำนวยการฝ่ายขายภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ของบริษัท Alma Lasers เข้าเยี่ยมชมบริษัท เพรสซิเดนท์โกลบอลเมดิคอล จำกัด ( PGM )

thThai