ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บริษัท เพรสซิเดนท์โกลบอลเมดิคอล จำกัด ขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์และแพทย์ทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

thThai