เครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียมด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตบี รุ่น EXCIMER308

เครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียมด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตบี รุ่น EXCIMER308 ตัวเครื่องมีลักษณะเป็นแบบ Handheld ใช้เทคโลโนยีในการปล่อยแสงเป็นแบบ Monochromatic UVB Therapy สำหรับรักษาผู้ที่มีปัญหาทางด้านผิวหนังอันมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง อาทิ โรคด่างขาว โรคสะเก็ดเงิน โดยใช้ความยาวคลื่นที่ 308 นาโนเมตร เช่นเดียวกับที่ใช้ในเครื่อง EXCIMER LASER ตัวเครื่อง EXCIMER308 มีขนาดเล็กทำให้เข้าถึงพื้นที่การรักษาได้โดยง่าย สามารถถือ/เคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน 

EXCIMER308 ใช้ความยาวคลื่น 308 นาโนเมตร ซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพต่อการรักษาได้เป็นอย่างดี ขนาดพื้นที่การรักษาต่อจุดอยู่ที่ 16 ตารางเซนติเมตร สามารถปรับพลังงานได้ตั้งแต่ 50 – 6000 mJ/cm2 โดยแพทย์สามารถเลือกทำการรักษาด้วยพลังงานที่สูงให้เหมาะกับรอยโรคเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาในการรักษาที่สั้นลง และไม่ทำให้ผิวหนังส่วนที่ปกติได้รับรังสีไปด้วย

thThai