ร่วมออกบูธ และ Workshop เครื่อง Alma-Q โดย Dr. Irene Gaile Vitas Robredo, MD FPDS Dermatologist, Philippines

ร่วมออกบูธ และ Workshop เครื่อง Alma-Q โดย Dr. Irene Gaile Vitas Robredo, MD FPDS Dermatologist, Philippines ในงานประชุมวิชาการ International Master Course on Aging Science (IMCAS ASIA 2018) ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561

งานประชุมวิชาการ 24th Regional Conference of Dermatology (RCD2020) and 45th Annual Scientific

งานประชุมวิชาการ งานประชุมวิชาการ 24th Regional Conference of Dermatology (RCD2020) and 45th Annual Scientific Meeting of the Dermatological Society of Thailand (DST) 2020 ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

thThai