ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ รุ่น Pixel CO2 ที่สถาบันโรคผิวหนัง

ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ รุ่น Pixel CO2 ที่สถาบันโรคผิวหนัง

thThai