ร่วมออกบูธ และ Workshop เครื่อง Alma-Q โดย Dr. Irene Gaile Vitas Robredo, MD FPDS Dermatologist, Philippines

ร่วมออกบูธ และ Workshop เครื่อง Alma-Q โดย Dr. Irene Gaile Vitas Robredo, MD FPDS Dermatologist, Philippines ในงานประชุมวิชาการ International Master Course on Aging Science (IMCAS ASIA 2018) ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561

thThai