ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมฝ่ายขาย ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และช่างเทคนิค เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท Alma Lasers ที่ประเทศอิสราเอล

thThai